0
Your Cart

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Polku & Baana Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella kerromme asiakkaillemme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen polkubaana.fi-verkkokauppaa.

Rekisterinpitäjä

Polku & Baana Oy ( Y-tunnus 3222272-4)
Ansapolku 11, 90450 Kempele
puh. 044 236 3218
s-posti: info@polkubaana.fi

Rekisterin nimi

Polku & Baana Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään
Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
Maksamiseen ja maksujen valvontaan
Asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon
polkubaana.fi:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Polku & Baana Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tilaustiedot
Laskutustiedot

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin pitkään, kun on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakkuuksiin liittyvien palveluiden tuottamiseksi, lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi, tai mikäli käsittelylle on muu lainmukainen peruste.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on asiakkaan itsensä antamat tiedot ostostapahtuman yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisteriin on pääsy vain Polku Baana Oy:n omilla työntekijöillä ja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle.
Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

Paytrail Oyj (maksupalvelun tarjoaja) https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu
Kuljetusliike (Posti ja Matkahuolto)

Polku & Baana Oy ei siirrä asiakasrekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään ja niitä käsitellään luottamuksellisina. Tiedot kerätään tietokantaan, joka on teknisin keinoin suojattu. Tiedon siirtoon käytetään suojattua internetyhteyttä. Rekisteri on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttöoikeus rekisteriin on ennalta määritellyillä henkilöillä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja rekisterin ylläpito

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa. Rekisteröidyn tulee osoittaa tarkastuspyyntö tai virheen oikaisua koskeva pyyntö Polku & Baanan asiakaspalveluun info@polkubaana.fi. Rekisteröidyllä on myös perustelluista syistä lain sallimissa puitteissa oikeus pyytää tietojensa poistamista. Pyyntö tietojen poistamiseen tulee tehdä kirjallisesti.

Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötiedot poistetaan tietoturvallisesti, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.